Image

Serveis

Serveis de programació a mida

A Programari construim el web des del seu naixement, al voltant de 30 anys enrere. Utilitzem el llenguatge PHP com a eina principal per a construir aplicacions de tota mena basant-nos en els frameworks més utilitzats.

Utilitzem Symfony per a projectes a mida, Joomla per a webs amb necessitats de gestió i projectes a mida, WordPress per a webs senzilles, Prestashop per a botigues i Sylius per a grans botigues i eines B2B 100% personalitades.

Projectes on tenim experiència

Sistemes B2B de recepció de comandes de clients amb o sense cobrament.

Blogs personals i altres webs

Webs de reserves de pisos turistics

Botigues obertes amb tots els components, SEF i showroom d'imatges de productes. 100% personalitzades.

Catàlegs de productes propis o de tercers. Amb inportació i captura de dades del web.

Sincronització Booking, Airbnb, VRBO i altres portals de reserves

Webs de presència. Per donar a conèixer una empresa o producte.

Webs de captació de personal. Job portal.

Snapbooked.com portal web de reserves

Com treballem

Intentem mantenir una comunicació constant, tenir flexibilitat per adaptar-nos als canvis i tenir la capacitat de respondre eficaçment als requeriments i expectatives del client.

1. Comprendre les expectatives del client

Recollint totes les necessitats i funcionalitats, fent la presa de requeriments amb el client per entendre les necessitats i expectatives i clarificant els objectius del projecte i les funcionalitats desitjades.

2. Definir objectius i abast del projecte

Establir clarament els objectius i l'abast del projecte.
Documentar les característiques, les funcionalitats i els lliurables esperats.

3. Estimar recursos i temps

Realitzar una estimació de recursos, temps i costos associats amb el projecte.

Proporcionar una planificació realista i assegurar-se que el client la entengui.

4. Crear un pla de projecte

Desenvolupar un pla de projecte que inclogui milestones, deadlines i responsabilitats.

Compartir el pla amb el client i ajustar-lo segons les seves retroalimentacions.

5. Comunicació transparent

Establir un canal de comunicació efectiu amb el client.

Informar regularment sobre l'estat del projecte, els avenços i els possibles desafiaments.

6. Desenvolupament iteratiu

Adoptar una metodologia de desenvolupament iteratiu, com Scrum, per permetre la revisió regular del progrés amb el client.

Realitzar demostracions periòdiques del software en desenvolupament.

7. Revisió i retroalimentació continua

Sol·licitar la revisió i la retroalimentació regular del client.

Ajustar el desenvolupament basant-te en la retroalimentació per assegurar-te que el producte final compleixi les expectatives.

8. Gestió de canvis controlada

Establir un procediment de gestió de canvis per tractar modificacions en els requeriments del client.

Assegurar-se que els canvis siguin documentats i aprovats abans de la implementació.

9. Realització de proves

Implementar processos de prova robustos per garantir la qualitat del software.

Informar al client sobre els resultats de les proves i les mesures correctives aplicades.

10. Lliurament i Formació

Lliurar el producte final al client segons el pla acordat.

Proporcionar formació, si és necessari, per assegurar que els usuaris poden utilitzar el software eficaçment.

11. Suport post-implementació

Establir un pla de suport post-implementació.

Proporcionar un canal per a l'assistència tècnica i solucionar possibles problemes després de la implementació.

12. Avaluació del projecte

Després de la implementació, realitzar una avaluació interna i amb el client per identificar àrees d'oportunitat i millores.

Contacteu lliurament

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.